برچسب: رؤیت UFO

مشاهده یوفو: “گوی بیگانه سیاه باستانی” که بر فراز سیاره سرخ شناور است

 یک تئوریسین توطئه زندگی بیگانه به طرز عجیبی اعلام کرده است شواهد UFO در یک عکس بایگانی شده ناسا از مریخ  توسط کیوراسیتی ظاهر شده است

رؤیت UFO: “دیسکی” که بر فراز “کانون بیگانه” آرژانتینی پرواز می کند.

یک نظریه پرداز توطئه بیگانه ادعا کرده است که یک بشقاب پرنده در دو عکس نمایشی گرفته شده در منطقه ای از آرژانتین که ظاهراً به عنوان “کانون بیگانه” شناخته می شود ،