برچسب: رمزگشايی رؤيا

رمزگشایی رؤیا با اسکن مغز

گروهی دانشمند عصب شناس ژاپنی در تلاشند با استفاده از فن آوری اسکن مغزی افراد در لحظات خواب دیدن کلید رمزگشایی رؤیای آدمی را کشف کنند.