برچسب: روئینه زرین

گیاه دارویی

خواص دارویی روئینه زرین (GOLDENROD)؛ درمان طبیعی برای بیماری‌های مختلف

Goldenrod که به آن Solidago canadensis یا Solidago virgaurea نیز می‌گویند ، یک گیاه علفی چند ساله است که در سراسر شبه جزیره ایبری و آمریکای شمالی یافت می‌شود. از خانواده Asteraceae است و به دلیل