برچسب: روح انسان

قانون جذب

انواع لایت ورکر ها

اکثرا تصور میکنند که لایت ورک فقط به انرژی درمانی خلاصه میشود ولی این تنها شاخه ای از کار با نور است. شفا دهندگان معنوی دارای این استعداد و توانایی هستندکه آلام جسمانی و روحی دیگران را برطرف کنند.

انرژی خلاقه روحی

سفر روح

شما باید این رو قبول کنین که دارای دنیایی درونی هستین ، باید این رو از همین الان به خودتون ثابت کنین که یک روح هستین ، از بندگان خدا هستی ، فنا ناپذیر هستین، و دارای دنیای درون

تجربه نزدیک به مرگ

روش ارتباط با روح خود

khul محقق تبتی معتقد است :”تمام امراض جسمی از مشکلات روحی سرچشمه می گیرد ” تخلیه تنش ها ی روح و التیام آن ، راهی است جهت رهایی از هرگونه اختلال ارگانی جسمی

علوم غریبه

پرورش نیروهای درونی

به طور کلی مکاتب باطنی وقوع اعمال خارق‏ العاده را به توانایی ذاتی روح نسبت می‏دهند و اظهار می‏کنند که نیروی ذاتی روح به صورت بالقوه و نهفته در روح تمام انسان‏ها وجود دارد.

جاودانگی

راز جاودانگی!

تولد و مرگ هر دو حالت انتقالی است که آگاهی را از یک واقعیت به دیگری منتقل می کند. مهم است که بدانیم آگاهی در جای بخصوصی وجود ندارد که با مرگ ازبین برود.