برچسب: روش شناسایی مزاج

مزاج صفراوی: مشخصات و سبک زندگی مناسب

مزاج به چهار حالت مختلف اطلاق می شود که افراد را از نظر جسمی و روحی متمایز می کند و در نتیجه اقدامات پیشگیرانه مختلفی را برای بیماری ها یا سلامتی آنها پیشنهاد می کند.