برچسب: رویاها

حافظه

ماتریکس چیست؟

ماتریکس چیست؟ سوالی بزرگ که شاید هیچ جواب قطعی نداشته باشد. بعضی اعتقاد دارند این زندگی ما چیزی بیش از یک خواب یا رویا نیست و با مرگ ما از این خواب بیدار میشویم و برخی دیگر معتقدند

آرامش

آگاهی در رویا و بیداری

هر یک از ما به هر هدفی به این دنیا اومدیم و همچنین هر یک در شرایطی متفاوت به زندگی خودمون ادامه میدیم ، اما به قول بچه ها گفتنی چطور تر توی قضیه رو در بیاریم ؟

اساتید رویا ،اساتید درون

ابتدا تعریفی رو از استاد رویا ارائه میکنم ، سپس وظیفه ی اون ها رو بیان میکنم ، بعد این رو بررسی میکنم که چطور در رویاهای ما حاضر میشن و بعد یک جمع بندی کلی رو از این سه عامل خدمتتون عرض میکنم .

آیا سراسر زندگی یک رویاست؟

 شاید این سوال به نظرتان کمی احمقانه بیاید. ممکن است یاد آدم‌هایی بیفتید که تعادل فکری ندارند و نمی‌توانند فرق بین زندگی که دارند و توهمات درون ذهنشان را تشخیص دهند.