برچسب: سرعت ۳۰۸ کیلومتر

دستیابی به هایپرلوپ؛ اما نه آن هایپرلوپی که تصورش را داشتیم!

 سرعت ۳۰۸ کیلومتر بر ساعت هایپرلوپ-۱ قدمی اگر چه کوچک، اما مهم در راستای دستیابی به هدف اول هایپرلوپ است. این هدف، جابه‌جایی سریع‌تر از دیگر گزینه‌ها است.