برچسب: سفرهای فضایی

موجوداتی از نیبرو

سیچن در این کتاب ورود آنها بر اساس الواح سومری را ۴۵۰۰۰۰ سال ذکر کرده است. اما چرا آنها دست به چنین کاری زدند؟

صندلی EVR

سفر به فضا چه تاثیری بر بدن انسان دارد؟

 انسان اولین بار در سال ۱۹۶۱، به فضا سفر کرد، اما بعد از حدود نیم قرن، هنوز پرسش‌هایی در مورد این‌که سفرهای فضایی چگونه بر بدن انسان اثرمی‌گذارند، وجود دارد.