برچسب: اخبار نجوم و فضا

اقوام مایا

در میان بناهای باشکوه ” مایا “ها در ” په لنگ ” و شهر” چیکن ایتزا ” نقوش حجاری شده بسیاری بر تخت سنگها و دیوارها بچشم میخورد

نظریه ابر ریسمان و ابعاد بالاتر

زمانی که شخصی به ‘ابعاد متفاوت ‘ اشاره میکند سریعا به مبحث جهان های موازی فکر میکنیم. واقعیت های متناوب که موازی با دنیای ما هستند اما جایی که همه چیز در آنجا متفاوت

سیارات اطراف کوتوله های قرمز میتوانند میزبان حیات باشند

دانشمندان انستیتوی کارل ساگان اعلام کردن سیاراتی در اطراف کوتوله های قرمز میتوانند برای میلیاردها سال قابل سکونت باشند .

همچنین در این تحقیق جدید اعلام کردند زندگی روی سیاراتی در اطراف چنین ستاره هایی میتواند حتی به استارت حیات بمانند زمین نیز برسد .