برچسب: سلولیت

درمان سلولیت

چه چیزی باعث سلولیت می شود؟ راههای درمان و پیشگیری

شاید با ایستادن جلوی آینه و نگاه کردن به اندام بدن خود متوجه شده باشید که فرورفتگی یا برآمدگی هایی روی پوست شما وجود دارد یا با رفتن به استخر و دیدن بدن افراد مختلف متوجه فرورفتگی پوست یا برآمدگی های پوست آن ها شده باشید .