برچسب: سلول های سرطانی

سرطان

راه جدیدی برای نابودی سلول های سرطانی

 با به کارگیری حسگر ساخته شده از گرافن – یک لایه نازک از اتم کربن – محققان دانشگاه کالیفرنیا-ایرواین، دیدگاه جدیدی نسبت به روند برنامه ریزی مرگ