برچسب: سنجد

طب سنتی درباره سنجد چه می گوید؟

نام دیگر سنچد، غبیرا است که احتمالا به گوش اکثر ما غریب و ناآشناست. طب سنتی در مورد این گیاه خوراکی سخن های بسیار و خواص بی شماری را بر شمرده است.