برچسب: سندرم چشم خشک

پیشنهادات درمانی برای رفع خشکی دهان و چشم

سندرم شوگرن یک بیماری خود ایمنی است که با خشکی دهان و چشم ها ظاهر می شود. در بیماری های خود ایمنی، تولید غیرطبیعی آنتی بادی ها در برابر بافت های بدن صورت می گیرد