برچسب: سیریوس

سیریوس

معمای سیریوس

در اکثر تمدنهای قدیمی و در روایتهایی که سینه به سینه و نسل به نسل منتقل شده اصطلاح معلمان و آموزگاران آسمانی دیده میشه، حتی در شاهنامه هم همینطور در داستان زال و سیمرغ،در مایا، سومر و مصریها.

سیاره مجهول

سیاره مجهول

سیاره مجهول . یوهان دنیل تیتیوس ستاره شناس آلمانی در سال ۱۷۶۶ اعلام می کند الگویی مشخص در سیاره های منظومه شمسی وجود دارد