برچسب: سیستم عصبی

ماده، ذهن و بُعد‏های بالاتر (Shutterstock*)

ذهن انسان و اختلالات سیستم عصبی مرکزی

در این بخش از سایت می خواهیم ابتدا درباره اختلالات سیستم عصبی خلاصه وار مطالبی را بیان کنیم سپس  در ارتباط با مفهوم بیماری عصبی و علائم آن مطالبی را شرح دهیم  سپس بگوییم آیا اختلالات عصبی قابل درمان هستند

مغز

مغز باهوش‌ها متصل‌تر است

زمانی مردم می‌گفتند باهوش‌ها مغزهای بزرگ‌تری دارند اما محققان به‌تازگی به این نتیجه رسیده‌اند که سیم‌کشی مغزی باهوش‌ها بیشتر است.

ﻣﻐﺰ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺑﺪ ﺭﺍ تقریبا ‘ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ‘ ﻣﯽﮐﻨﺪ

ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪﺍﻥ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﺨﺸﯽ ﺍﺯ ﻣﻐﺰ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﯾﮏ ﻧﺨﻮﺩ ﺍﺳﺖ، ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻦ ﻏﺮﯾﺰﻩ ﻣﺎ ﺩﺭ ﻟﺤﻈﺎﺗﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺍ

ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮﺩﺍﺭﯼ ﺍﺯ ﮐﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﯽ ﯾﮏ ﺟﺎﻧﺪﺍﺭ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻭﻟﯿﻦﺑﺎﺭ

ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪﺍﻥ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻭﻟﯿﻦﺑﺎﺭ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯼ ﻧﻮﺭﻭﻧﯽ ﺩﺭ ﮐﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﯽ ﯾﮏ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺯﻧﺪﻩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻭ ﺯﻧﺪﻩ ﺛﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ .