برچسب: صندوق عهد

ﺩﺭﻩ ﭼﺎﮐﻮ ﻧﯿﻮﻣﮑﺰﯾﮑﻮ

بیگانگان باستانی: فصل اول – قسمت چهارم

در شمال غربی «نیو مکزیکو» مرکز وسیعی از خرابه‌های باستانی قرار گرفته که امروز «چاکو کَنیِن» نامیده میشود. ساخته شده از بلوکهای شنی و الوار، در زمانی بین ۹۰۰ و ۱۱۵۰ پس از میلاد .

تابوت عهد عتیق

‍ راز عظیم صندوق عهد

بر اساس کتاب خروج تابوت به دستور و راهنمایی خدا توسط موسی ساخته شد. این دستورات را موسی در طور سینا دریافت کرد. بر اساس عهد عتیق خدا از بین دو چروبیم که بر روی تابوت بود

یک شی عجیب تاریخی

برخی از محققان که آنرا بررسی کرده اند گفته اند که در داخل این تابوت وسیله ای بوده که با آن نوعی غذا تهیه می شده است