برچسب: عدد شناسی

اعداد

تعبیر عدد ۵:۵۰

Caliel فرشته عدالت و حقیقت الهی است. در ساعت معکوس ۰۵:۵۰ او به شما می گوید که شما را از طریق سختی ها پشتیبانی خواهد کرد و اجازه می دهد حقیقت در میدان عدالت پیروز شود.

عدد

راز عدد جادویی ۱۱:۱۱

ﺩﺭ ﻃﯽ ﺍﯾﻦ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪﻥ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﮔﺮﺍﯾﯽ ﻭ ﺑﺤﺮﺍﻧﻬﺎﯼ ﺍﻃﺮﺍﻓﻤﺎﻥ ﺍﺳﺘﺎﺩﺍﻥ ﺧﻮﯾﺶ ﺷﻮﯾﻢ.

عدد شناسی

عدد ۵-۵-۵

تاریخ کد بیداری ۵-۵-۵ را نشان می دهد. ۵-۵- (۲ + ۲ + ۰ + ۱ = ۵)  از نظر تعداد فرشته ها ۵۵۵ بیانگر انرژی تغییر است.

عدد شناسی

آیامی دانید علم الاعداد چیست و چه کاربردی دارد!؟

، وقایع بسیاری که درماورای درک بشراولیه قرار داشته‌اند، او را برآن داشتند تا برای بیان اندیشه‌ها و دریافت‌هایش نظامی ازعلائم گوناگون ابداع کند. این علائم که به «نماد» تبدیل شده‌اند

عدد شناسی

راز عدد جادویی ۱۱:۱۱

ﺯﻣﺎﻥ ﮐﻪ ﺍﻋﺪﺍﺩ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﺷﻮﻧﺪﻩ ﺑﺨﺼﻮﺹ ۱۱:۱۱ ﺭﺍ ﺩﯾﺪﯾﺪ، ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺑﺪﺍﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﺴﯿﺮ ﺩﺭﺳﺖ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﯾﺪ ﻭ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺍﺯ ﺷﻤﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﮐﺮﺩ، ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺍﮔﺮ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﺭﻭﺑﺮﻭ ﺷﻮﯾﺪ.

عدد

اعداد تکرار شونده

 این علم که از دیرباز مورد استفاده بسیاری از رازورزان، پیامبران و ستاره شناسان بوده به مطالعه اعداد، ارتعاشات آنها، تاثیرات و خصوصیات آنها می‌پردازد و برای شناسایی بهترین زمان برای تغییرات، تصمیمات و حرکت‌های بزرگ در زندگی به کار می‌رفته است. 

عدد شناسی

آیا عدد ۱۳ واقعاً نحس است؟

 شماره‌ها و اعداد در فرهنگ‌های مختلف از جمله ایران از دوران باستان به‌عنوان یکی از نشانه‌های مهم زندگی شناخته شده‌اند و در برخی موارد به‌عنوان عناصری باورپذیر در جامعه استفاده می‌شوند.

عدد

پیغام اعداد

این علائم نشان می دهد که افکار شما با مسیر معنوی و تأثیرات نجومی شما هماهنگ است.

عدد

مفهوم اعداد آینه ای

۰۰:۰۰ – آرزوی این لحظه ت برآورده میشه

۰۱:۰۱ – خبر خوب دریافت میکنی ،بهت فکر میکنه

عدد

اسرار ۱۱:۱۱

اگر به طور مداوم یک عدد خاص را در طول روز می بینید می تواند بدین معنا باشد که انرژی متعلق به ماهیتی والاتر و روحانی تر در حال برقراری ارتباط با شماست. قرار است پیامی به شما رسانده شود.