برچسب: غول مونته پرام

غول مونته پرام

در سال ۱۹۷۴ در منطقه سینیس ساردنیا ، یک گاوآهن کشاورز یک قطعه سنگ را مورد اصابت قرار داد و باعث آغاز یک سری تحقیقات باستان شناسی را در منطقه Mont’e Prama ، در نزدیکی روستای کبراس شد.