برچسب: فرگشت ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ

فرگشت

مسیر فرگشت ما انسان‌ها چگونه بوده است؟

محققین موسسه‌ی داده‌های بزرگ آکسفورد، قدم بزرگی در زمینه‌ی تهیه‌ی نقشه‌ی ژنتیکی در بَر گیرنده‌ی ارتباطات همه‌ی انسان‌ها برداشته‌اند. در این کار آن‌ها رد اجداد همه‌ی انسان‌ها را دنبال کرده‌اند. نتایج این مطالعه‌ی جدید در مجله‌ی Science به چاپ رسیده است.

فرگشت انسان

با وجود این که شروع فرگشت انسان به عنوان یک موجود زنده، مانند تمام موجودات زندهٔ دیگر، به زمان پیدایش حیات بر روی کره زمین بازمی‌گردد؛ ولی به‌طور کلی واژهٔ فرگشت انسان به تاریخچهٔ فرگشت نخستی‌سانان

ﺩﻧﺪﺍﻥ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺍﺯ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺷﮑﻨﻨﺪﻩ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻭ ﺧﻮﺭﺷﯿﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ

ﮔﺮﻭﻫﯽ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪﺍﻥ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﮐﺸﻒ ﺭﻭﺵ ﺟﺪﯾﺪﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ فرگشت ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﺍﺯ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺑﺎﺳﺘﺎﻥ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ .