برچسب: فمنیسم

پروپاگاندا

آلبوم تصویری پروپاگاندا

در سال ۱۹۲۹, در دورانی که استعمال دخانیات توسط زنان در ملأ عام و حتی در فضای خصوصی مورد قبول افکار عمومی نبود