برچسب: فناوری زیستی

X فناوری زیستی

فناوری‌های زیستی در هیچ دوره‌ای به این اندازه شگفت‌انگیز نبوده‌اند

یکی از مسئولان ارشد کمپانی بزرگ مِرک از پیشرفت‌های چشمگیر اخیر در حوزه‌ی علوم زیستی می‌گوید. او می‌گوید شرایط کاری و تحقیقاتی برای دوستداران زیست‌شناسی هیچ‌گاه تا این اندازه مهیا نبوده است.