برچسب: فکر مثیت

افسرده

ایموشن کد چیست ؟

«ایموشن کد» به معنای «کد احساس» که از طرف دکتر بردلی نلسون مطرح شده بر این موضوع تاکید دارد که : ریشه بسیاری از مشکلات ، بد بیاریها ، بیماریها ، مشکلات ارتباطی ، فقر ونداری ،طلاق وجدایی،

تفکر نقادانه

تاثیر افکار و اندیشه بر جسم

زمانی علم وجود رابطه میان ذهن و بدن را از اساس مردود می‌دانست و بسیاری از دانشمندان و پژوهشگران از مباحث مرتبط با این موضوع با عنوان ”شبه علم“ یاد می‌کردند.

هوش عاطفی

دیدگاه مثبت از ویژگی های هوش است

زندگی مثبت یا مثبت گرا بودن به طور علمی ثابت کرده است که با هوش رابطه دارد. بدین صورت که هر چه هوش بیشتر باشد انسان مثبت اندیش تر خواهد بود.