برچسب: قوی تر شدن عضلات

کاهش وزن با ورزش

از کجا بدانیم که آماده افزایش وزنه هستیم؟

با قوی تر شدن عضلات نیاز به افزایش تدریجی فشار بر آنها هم بیشتر می شود. پیشرفت و پریدن به مراحل بالاتر یکی از لذت بخش ترین جنبه های تمرین با وزنه است با پیگیری برنامه ی تمرینات تان کاملا متوجه این پیشرفت می شوید.