برچسب: لاشه اسب

اسبی با زین و افسار در پمپئی پیدا شد

در اکتشافی که باستان‌شناسان آن را دارای “اهمیت نادر” توصیف کرده‌اند، بقایای لاشه اسبی در ویرانه‌های پمپئی پیدا شده است.