برچسب: مادر کافی

مادر

من مادر کافی نیستم

مادری عمیق‌ترین تجربه عاطفی من بود اما من نمی‌خواهم درباره چیزهای خوبی که با تولد فرزندم تجربه کردم حرف بزنم