برچسب: ماده سفید

واکنش در برابر حادثه

افسردگی ساختار مغز را تغییر می دهد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پزشکی آمریکایی ساینس دیلی، تغییر در بخش هایی از مغز به نام ماده سفید دیده شده که این قسمت راه های عصبی را دربر می گیرد