برچسب: «متغیرهای قیفاووسی»

تلسکوپ هابل و گایا سرعت انبساط جهان را به دقیق‌ترین شکل اندازه گرفتند!

دانشمندان با ترکیب مشاهدات داده‌های دو تلسکوپ‌ موجود در مدار، به دقیق‌ترین اندازه‌گیری از ثابت هابل یعنی «سرعت انبساط جهان» دست یافتند.