برچسب: مراقبه برای کاهش استرس

آیا با کارهای ساده هم میتوان وزن کم کرد؟

مراقبه قدرتمند پاکسازی سطل فرشته

این مراقبه ی عالی برای هر زمانی که در مورد هر یک از چالش های زندگی احساس نگرانی می کنی به کارت میاد.

اوقاتی برای مراقبه های کوتاه بیابید

یک بار شخصی از یک مربی مراقبه پرسید چه مدت باید مراقبه کنم؟ مرد فرزانه پاسخ داد حدود ۲۰ دقیقه و بلافاصله اضافه کرد اما ۵ دقیقه مراقبه ای که انجام دهی بهتر از ۲۰ دقیقه مراقبه ای است

مراقبه تالاب گل آفتاب گردان

استرس، در نتیجه ی مشکلاتی که برای ما پیش می آید، ایجاد نمیشود، بلکه نوع نگرش ما به این مشکلات است که میتواند منجر به استرس شود.