برچسب: مسواک

مضرات قرار دادن مسواک درون توالت

برای پیشگیری از آلوده شدن مسواک بهتر است آن را درون توالت نگذارید سلامت دهان و دندان با استفاده از مسواک آلوده در معرض خطر قرار خواهد گرفت.