برچسب: مطالب خنده دار

جوک های خنده دار

جوک های خنده دار -۲

چیزی که تو بچگی فکرمو مشغول میکرد این بود که چرا ارواح تو فیلم ها از دیوار رد میشن …