برچسب: معجزه

چاکرا

معجزه چیست ؟ چیزهای خارق العاده ی الهی

معجزه، رویداد یا اتفاقی است که از قوانین طبیعت خارج است و با قدرتی فراطبیعی انجام می شود. معجزه معمولاً به پیامبران و قدیسان نسبت داده می شود و به عنوان نشانه ای از حقانیت ادعای آنها در مورد رسالت یا مقام آنها تلقی می شود.