برچسب: معما

دزد دریایی

معمای تقسیم سکه

۵ دزد دریایی با سن های مختلف، صندوقی شامل ۱۰۰ سکه طلا به دست می آورند و قصد تقسیم آنرا دارند. روش تقسیم

معمای شش عنکبوت

معمای شش عنکبوت

شش عنکبوت با شماره های ۱ تا ۶ روی تار عنکبوتی به شکل بالا زندگی می کنند. هر عنکبوت دقیقا با سه عنکبوت دیگر همسایه است.

معماي آلبرت انيشتن

معمای آلبرت انیشتن

این مساله را انیشتن در قرن نوزدهم مطرح کرده بود و گفته شده است ۹۸ درصد مردم دنیا قادر به حل آن نیستند. قدرت استنتاج خود

تست هوش: پرواز کبوتر

تست هوش: پرواز کبوتر

دو دوست به نامهای رامین و روزبه در دو روستای مختلف زندگی می کنند. فاصله این دو روستا از هم، ۳۶ کیلومتر است. روزی