برچسب: مغز فضانوردان

مغز فضانوردان طی ماموریت‌های فضایی تغییر می‌کند.

طبق پژوهش دانشمندان دانشگاه میشیگان تصاویر ام‌آر‌آی که قبل و بعد از ماموریت‌های فضایی گرفته شدند، نشان دادند مغز فضانوردان در طول پرواز فضایی