برچسب: مفاهیم استراتژی

افسانه‌های استراتژی؛ شماره ۹: استراتژی باید خارج از سازمان تنظیم شود

تنظیم استراتژی به‌عنوان یکی از پیچیده‌ترین فعالیت‌های سازمانی، باید در محیط داخلی کسب‌وکار و با حضور همه‌ی کارمندان انجام شود.