برچسب: مهندسی

چرا هر ماده‌ای در جهان هستی دارای پادماده‌ متناظر با خود است؟

  پادماده، همچون ماده است؛ اما چه چیزی باعث می‌شود که برخی چیزها ماده و برخی پادماده باشند؟ برای هر ماده شناخته شده در جهان یک پادماده وجود دارد. پادماده بسیاری از ویژگی‌های یک...

فناوری جدید رباتیک صنعت ساختمان‌سازی را متحول می‌کند

با ورود ربات‌ها به صنعت ساختمان‌سازی، ممکن است که در آینده‌ای نزدیک کارگران انسان مجبور به انجام وظایف دشوار،