پ پ

برچسب: مهندسی

قربانیان حملات اتمی ژاپن چه میزان از تابش‌های مضر را دریافت کرده‌اند؟

گروهی از پژوهشگران برای نخستین بار موفق به برآوردی دقیق از میران تابش‌های جذب‌شده توسط قربانیان حمله اتمی هیروشیما شده‌اند.

یک بررسی جدید: شما واقعا به دروس دیفرانسیل و انتگرال دبیرستان نیازی نداشتید

اکثر دانش‌آموزان و دانشجویان در دروس محاسباتی به مشکل برخورد می‌کنند؛ اما منشا این مشکلات، دروس پیشرفته‌ی محاسباتی نیستند،