پ پ

برچسب: موجودات فضایی

فرازمینی ها

آیا نژاد انسان امروزی دارای فرازمینی از منظومه آلفاقنطروس است؟

ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﻫﻮﺵ ﻭ ﺗﻔﮑﺮ ﺷﮕﻔﺖﺍﻧﮕﯿﺰ ﺍﻧﺴﺎﻥ، ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽﺭﺳﺪ ﮐﻪ ﮐﺮﻩ ﺯﻣﯿﻦ ﺳﯿﺎﺭﻩ ﺍﺻﻠﯽ ﻣﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ؛

سیگنال موجودات فضایی به ما خواهد رسید!

سیگنال موجودات فضایی نشانه‌ای از وجود فرازمینی‌هاست که دانشمندان برای دهه‌ها به دنبال کشف آن بوده‌اند؛ با این وجود دانشمندانی از کشور ژاپن به تازگی پدیده برخورد ستاره های نوترونی را به عنوان فرصتی...

۲۰ حقیقت شگفت‌ انگیز درباره بیگانگان فضایی

در اینکه آیا واقعا بیگانگان فضایی واقعا وجود دارند یا خیر ابهامات زیادی وجود دارد.هر چه بیشتر می‌گذریم با شواهدی که رویت می‌شود می‌توان وجود بیگانگان را تایید کرد. در ادامه این مقاله قصد...

موجودات فضایی

دلیلی برای رد وجود حیات فرازمینی!

 یکی از عناصر مهم شیمیایی برای حیات «فسفر» نام دارد. تازه‌ترین تحقیقات نشان می‌دهد که این عنصر به میزان بسیاری اندکی در جهان وجود داشته باشد.