برچسب: موزه بانک ملی ایران

موزه بانک ملی ایران: گشت و گذاری در دنیای پول و حساب (قسمت اول)

ساختمان صندوق پس‌انداز بانک ملی امروز به موزه تبدیل شده است و ابزار اولیه بانکداری را به نمایش می‌گذارد تا خیال بازدیدکننده‌ها را به گذشته‌های دور پرواز دهد. با این موزه جذاب بیشتر آشنا شوید.