برچسب: مکانیک کوانتومی

گربه

هفت راه برای دیدن گربه شرودینگر

گربه شرودینگر (Schrödinger’s Cat) یک آزمایش ذهنی است که سال ۱۹۳۵ توسط اروین شرودینگر، فیزیکدان اتریشی ابداع شد.

نظم جهان و پیکان زمان

نظم جهان و پیکان زمان

از اصول مطرح کیهان‌شناسی مدرن، «اصل کیهان‌شناختی»ست؛ که مطابق آن، جهان در مقیاس‌های بزرگش همگن