برچسب: مکانیک کوانتومی

تایید یکی از قوانین مهم مکانیک کوانتوم

 پیشرفت‌های تکنولوژیکی باعث شده امکان انجام یکی از آزمایش‌های پیشنهاد شده توسط «آلبرت اینشتین» در مورد قوانین مکانیک کوانتوم فراهم شود. محققین توانسته‌اند در این آزمایش شواهد برهم‌نهی

تئوری عجیب و غریب علمی

آیا نسخه‌های متعددی از ما در دنیاهای موازی وجود دارند؟

 فیزیکدانی به نام «شان کارول» در دانشگاه کلتک کالیفرنیا با مطالعه بر روی دنیای کوانتومی به این نظریه رسیده است که هر شخص و جسم و ذره‌ای دارای واقعیتی چندبُعدی است و نسخه‌های متعددی دارد

گربه

هفت راه برای دیدن گربه شرودینگر

گربه شرودینگر (Schrödinger’s Cat) یک آزمایش ذهنی است که سال ۱۹۳۵ توسط اروین شرودینگر، فیزیکدان اتریشی ابداع شد.

نظم جهان و پیکان زمان

نظم جهان و پیکان زمان

از اصول مطرح کیهان‌شناسی مدرن، «اصل کیهان‌شناختی»ست؛ که مطابق آن، جهان در مقیاس‌های بزرگش همگن