برچسب: میدان مغناطیسی

نیروی مغناطیسی

کدام حیوانات میدان مغناطیسی را حس می‌کنند؟

توانایی گونه‌های حیوانی مختلف در مسیریابی‌های طولانی برای مهاجرت همیشه زیست‌شناسان را حیرت‌زده کرده است. یکی از پارامترهایی که به این گونه‌ها کمک می‌کند تا مهاجرت خود را صحیح انجام دهند،

نیروی مغناطیسی

چگونه می‌توانیم میدان مغناطیسی زمین را ببینیم؟

 دیدن جهان از چشم پرندگان مهاجر تجربه‌ای ترسناک است. سیستم بینایی آن‌ها به نحوی است که به آن‌ها اجازه می‌دهد تا میدان مغناطیسی زمین را ببینند. این توانایی دارای زمینه‌های کوانتومی و بیوشیمیایی است

مانیه‌ تیزم

روش های افزایش قدرت مانیه تیزم

برای یاد گرفتن علم هیپنوتیزم، ریاضت لازم نیست و فقط متانت و بردباری در این علم انسان را موفق می‌کند ولی قدرت مانیه تیزم محتاج ریاضت است

صدای اسرار آمیز زمین

شاید اولین چیزی که یک موجود بیگانه از یک سیاره دور می خواهد در مورد زمین بشوند، صدای این سیاره که شبیه صدای جیر جیرک هاست، می باشد.