برچسب: نارکولپسی

ذهن

تست نارکولپسی: آیا من نارکولپسی دارم؟

نارکولپسی یک بیماری نادر درازمدت مغزی است که باعث می شود فرد در زمان های نامناسب به طور ناگهانی به خواب برود. مغز قادر به تنظیم الگوهای خواب و بیداری به طور معمول نیست.