برچسب: نخست وزیر روسیه

دیمیتری مدودیف ، نخست وزیر روسیه

دیمیتری مدودیف ، نخست وزیر روسیه و اظهارات او درباره فرازمینی ها

دیمیتری مدودیف ، نخست وزیر روسیه و اظهارات او درباره فرازمینی ها در اجلاس داووس ، در حالی که نمی دانست میکروفونش روشن است.