برچسب: نصرت رحمانی

نصرت رحمانی

شعر است منطق پاک جهان ما

اگر می خواستید در دهه‌ی سی، از چند شاعر مطرح نام ببرید، بی‌گمان نام «نصرت رحمانی» در این فهرست و شاید