برچسب: نور و سیلیکون

یک موفقیت مهندسی،‌ نویدبخش دستیابی به سوپرکامپیوتر نوری‌

در مقایسه با روش معمول انتقال اطلاعات از طریق الکتریسیته که مصرف انرژی بالایی را به همراه دارد، استفاده از نور در این رابطه نه تنها مصرف انرژی را کاهش می دهد،