برچسب: نوشتن

نوشتن

چگونه سریع بنویسیم؟

چگونه تند بنویسیم؛ آموزش تکنیک هایی برای بهتر و سریع‌تر نوشتنگام های زیادی برای اینکه سرعت نوشتن خود را بهتر کنید، وجود دارد. نکات ساده وکاربردی برای اینکه سریع تر بنویسیم. از جمله این اصول تندنویسی: تعیین ضرب العجل می باشد.