برچسب: ویتامین ث

خون

دردسرها و مشکلات مربوط به کم خونی

کم خونی ناشی از فقر ویتامین زمانی که شما به اندازه کافی ویتامین ب ۱۲ یا فولات دریافت نمی کنید یا زمانی که بدن تان به درستی این ویتامین ها را جذب یا پردازش نمی کند، اتفاق می افتد.