برچسب: پاک کردن لاین

روش حذف لاین

روش حذف لاین

در صفحه ای که بار گذاری می شود دو گزینه delete my account و cancel وجود دارد. اگر از حذف لاین منصرف