برچسب: پدیده عجیب خواب

آیا این درست است که شما هرگز در رویا‌های خود نخواهید مُرد؟

“دیر دیری بارت” روانشناس دانشکده پزشکی هاروارد که رویاها ارا مورد بررسی قرار می دهد و نویسنده کتاب “کمیته خواب” است می گوید:”آن افراد به دلیل ترس از خواب بیدار می شوند”

توضیح کلی درموردبختک

 گاهی وقتهادر خواب یه حالتی به انسان دست میده که دچارحالت خفگی میشه وهرکاری میکنه که تکون بخوره نمیتونه وگاهی این حالت منجربه ترس شدیدمیشه.

دنیای اسرار آمیز خواب

این که دراز کشیدی و کمی به خودت فکر کردی این رو از خدا بخواه : خدایا من میخوام بیشتر بدونم ، من و هدایت کن و من رو کمک کن و به من نشون بده که هستی و هدایت کننده ای ، حالا

رویای صادقه

خواب دیدن هم یک هنر است. دقت کردید که چقدر خواب دیدن روی اخلاق وروحیات شما اثر می گذارد؟ خوابها ممکن است روز شما را خراب کنند یا بهشما انرژی و امید بدهند.

چرا ما خواب می بینیم؟

‍ چرا ما خواب می بینیم؟

اسراری که هنوز علم جوابی برایشان ندارد . چرا ما خواب می بینیم؟ آیا دلیلی وجود دارد که آنچه در خواب می بینیم بخشی از واقعیت دیگری نباشد؟