برچسب: پروتزهای خاص

پروتز آرنج

پروتز آرنج چیست؟ عوامل تاثیر گذار بر قیمت ساخت پروتز آرنج چیست؟

ساخت پروتز بالای آرنج برای کسانی انجام می شود که دست خود را از بالای آرنج از دست داده اند. از آنجایی که دست ها نقش مهم و اساسی در انجام فعالیت های روزانه مان دارند، هر نقصی که در این قسمت

استفاده از چاپگر سه‌بعدی برای ساخت پروتزهای خاص

یک شرکت تولید چاپگرهای سه‌بعدی توانسته پروتز‌هایی تولید کند که هم کاربرد خوبی دارد و هم ارزان تمام می‌شود. یک نمونه از این پروتزها برای سگی که محدودیت حرکتی دارد ساخته شده است.