برچسب: «پمپ بنزين»های فضايی

پشتیبانی مدیران گوگل از استخراج فلزات گرانبها از سیارک‌ها

لری پیج از مدیران گوگل و اریک اشمیت مدیرعامل آن از کسانی هستند که از فکر حفاری سیارک ها برای به دست آوردن فلزات گرانبها و دیگر منابع رو به کاهش زمین پشتیبانی می‌کنند.