برچسب: چاکرا قلب

یوگا

تکنیک های مراقبه روی موضوع های خاص

چهارزانو بنشین و نفست را فرو بده. باید بتوانی آگاهانه احساس کنی که عشقِ خدایی دارد در همه‌ی تنت روان می‌شود. بی عشق، خدایی نیست و انسان هم هستی ندارد. احساس

پاکسازی چاکرا قلب

در پست های قبل هم گفتیم قبل از هر اقدام‌برای مراقبه و گرفتن انرژی از چاکراها باید پاکسازی های ذهنی انجام بشه .